Zelený pás Evropy

V podkroví nového Green Belt Centra se vydáme na vycházku bouřlivéou historií regionu v okolí obce Windhaag. Od osadníků, rytířů a kolonizátorů 13. století až po sedláky, dřevorubce a kováře 20. století.  

Co nás zajímá především? Jak se lidé v severním regionu Mühlviertelu vypořádali s obtížnými životními podmínkami. Dlouhá zima, chudé půdy, chladná léta. Ne nadarmo se nachází v lesích kolem Windhaagu mnoho pozdně středověkých hradů a sídel. Vydáme se po stopách historie 20. století, kdy v této chudé oblasti došlo k zániku mnoho vsí a sídel.  

Na závěr výstava ukazuje, jak radikálně se měnily podmínky života a práce nejen v Mühlviertelu, ale i v Rakousku a celé Evropě. V 19. století pracovalo více než 30 % obyvatelstva ve střední Evropě v zemědělství. V Rakousku je to dnes jen něco kolem 2 %. I tak stačí zemědělská produkce Rakouska zásobovat veškerou zdejší spotřebu. Odpovědi na otázky, co způsobilo pokrok a jestli má tento vývoj vedle obrovských výhod také své stinné stránky se dozvíme v přízemí Green Belt Centra.  

Centrální částí nového Green Belt Centra je výstava, která návštěvníku odhaluje rozměr a rozmanitost Zeleného pásu Evropy. Prohlídka začíná expozicí bývalé, téměř neproniknutelné "železné opony" a jejího pádu v roce 1989, současně jsou prezentovány historicko-přírodovědné zajímavosti 12 500 km dlouhého Zeleného pásu. 

Prohlídkový okruh nás zavede od subarktické tundry až k Černému moři. S pomocí unikátní sbírky obrazů, filmů a původních objektů, zažijeme krásu evropské krajiny. Vrchol prohlídky představuje středoevropská část Zeleného pásu zaměřená na Mühviertel a jižní Čechy. Poznávací cesta nám ukáže barevný ptačí svět, se kterým se můžeme setkat na Zeleném pásu, věnovat se budeme také zvířatům a rostlinám typickým pro tento region. 

Závěrem jsou diskutovány hrozby a příležitosti pro Zelený pás a jeho faunu a flóru. Poznáme malé lýkožrouty, kteří mění naše lesy, poznáme druhy, které se do naší přírody znovu vracejí (rys, divoká kočka), budeme pozorovat vývoj přírody v člověkem opuštěných lokalitách a ukážeme si původní plemena domácích zvířat, která jsou chována na Zeleném pásu.  

Prohlídkový okruh končí částí, která se týká budoucnosti.
Vývoj civilizace se v poslední době se neustále zrychluje: Dokonalá auta, dovolená na Maledivách, elegantní oblečení, mobilní telefony již pro žáky prvních tříd. 

Je tento trend udržitelný? Jak dlouho to může fungovat? Kam tento vývoj směřuje? Nežijeme již za ekologickými hranicemi naší planety? To jsou otázky, které vedou k dalším: Co nás činí šťastnými? Není zapotřebí již nějaká změna?

V této části výstavy nenalezneme konkrétní odpovědi na tyto nebo podobné otázky, závěr prohlídkového okruhu nám poskytne prostor k zamyšlení, poukáže na ekologicky udržitelné projekty, nastíní svět zítřka a přinutí nás si uvědomit, že veškerá naše osobní aktivita, ale i pasivita, ovlivní zejména podmínky pro život našich dětí a vnoučat. 

Foto: Kurt Hörbst
Foto: Kurt Hörbst
Foto: Kurt Hörbst