Lovecký zámeček Žofín

Foto: www.lesovnazofin.cz

Lovecký zámeček Žofín stával v osadě Žofín, spadající pod Lužnici, místní část Pohorské Vsi. Lovecký zámeček byl vystavěn v roce 1852 Janem Jiřím Buquoyem a jméno dostal po jeho manželce Žofii Oettingen-Wallersteinové. Zřízení hraničního pásma v 50.letech “osadu“ vylidnilo, budovy byly účelově využívány Pohraniční stráží a jejich stav se tak během poválečných desetiletí rapidně zhoršoval. Na rozdíl od zámečku objekty hospodářského zázemí nakonec totalitní léta přečkaly, i tak ale musely být některé z nich nakonec pro havarijní stav strženy. Po rozsáhlé rekonstrukci, dokončené v červenci 2007, je většina areálu využita v rámci provozu nového penzionu – v někdejším úřednickém domě je umístěna restaurace a ubytování, stodola slouží coby kotelna.

Foto: www.lesovnazofin.cz
Foto: www.lesovnazofin.cz
Foto: www.lesovnazofin.cz