Nové Hrady / Gratzen

Zámek Nové Hrady

Město Nové Hrady (Gratzen) leží v jižních Čechách u ústí Novohradského potoka do Stropnice, na úpatí Novohradských hor. Severně od Nových Hradů začíná rybníkářské oblast - Třeboňská pánev. Dva kilometry jižně od Nových Hradů se nachází hraniční přechod s Rakouskem.

Nové hrady byly ve středověku významnou pohraniční pevností. V pramenech je doloženo slovanské hradiště, ve 13. století zde byl vybudován vrcholně středověký hrad (Gretzen) patřící rodu Vítkovců. Po roce 1620 se Nové Hrady stávají rezidenčním městem Buquoyů, kteří zde sídlili až do roku 1945, a to nejprve v přestavěném rožmberském domě na náměstí, přebudovaném na barokní rezidenci, později v nově vybudovaném raně klasicistním zámku na okraji historického centra města. Východní část území města (katastrální území Nakolice, Obora u Vyšného a Vyšné) byla k Československu připojena až 31. července 1920 jako součást tzv. Západního Vitorazska a v rámci Čech začleněna do soudního okresu Nové Hrady v politickém okrese Kaplice. Původně tato tři katastrální území náležela k Dolním Rakousům. Nové Hrady zažili v 19. Století výrazný populační nárůst. V roce 1846 zde žilo 1272 ob. a v roce 1900 4525 ob. Po druhé světové válce došlo k odsunu německého obyvatelstva, tzn. Většiny obyvatel Nových Hradů. Pozdější studená válka a vznik železné opony ovlivnily další vývoj Nových Hradů. Došlo k chátrání a zaniknutí mnoha sídel v okolí. Po sametové revoluci se stav zlepšil, opravilo se mnoho památek a Nové Hrady se staly turisty vyhledávanou destinací.

Hrad Nové Hrady
Foto: czechtourism.cz
Zámek Nové Hrady
Foto: KIC Nové Hrady
Ter?ino údolí
Foto: novohradky.info