Informační centrum Natura 2000 Zelený pás Evropy Leopoldschlag

Foto: Mag. Alexander Schneider

Vodní buvoli na Zeleném pásu Evropy 

Spolek ochránců přírody provozuje v městysu Leopoldschlag v okresu Freistadt, přímo na česko-rakouské hranici, infocentrum s dvojjazyčnou expozicí o Zeleném pásu Evropy a o Evropsky významné lokalitě Maltsch.

Vlhké louky, jako ty zde na Malši, jsou již po staletí součástí středoevropské krajiny. Těžko se obhospodařují, ovšem jsou domovem mnoha výjimečných a vzácných druhů rostlin a živočichů, a proto si zaslouží ochranu.

K údržbě (managementu) těchto ploch jsou v Evropsky významné lokalitě Matlsch chováni evropští vodní buvoli. Svým přirozeným chováním (pastvou, pohybem) vytvářejí navíc buvoli na podmáčených loukách jedinečné biotopy, životodárné pro nejrůznější obojživelníky a plazy. I jejich trus představuje

vhodné životní prostředí pro mnoho druhů brouků a hmyzu, které slouží jako potrava ptákům a netopýrům.

Zachování "divoké řeky" Malše s přilehlými mokřady a ohroženými druhy, které zde žijí, je primárním cílem. Otevřená kulturní krajina zde existuje v úzkém spojení s vodstvem.

Programy s průvodcem v Evropsky významné lokalitě Maltsch jsou nabízeny od dubna do října, vždy od pondělí do pátku.

Natura 2000 – Grünes Band Europa Infozentrum des Naturschutzbundes OÖ., Marktplatz 2, 4262 4262 Leopoldschlag, Tel.: 07949/20576 - 0664/5143548,  E-Mail: nat.2000infozentrum@gmx.at

Informace a objednávky: Wolfgang Sollberger