Od Malše do země nikoho

Hraniční zóna mezi tehdejším Československem a Rakouskem byla dlouho označovaná jako železná opona. Oddělovala komunismus od demokracie, východ od západu, dva národy, které v minulosti vždy žily ve spojení.

Železná opona a agresivní vojenská kontrola znemožňovaly překročení hranice. Ovšem pro rostliny a ptáky zůstala průchodná. Mnoho druhů zvířat a rostlin se mohlo v této zóně rozvíjet, a to i díky tomu, že nebyla prakticky zemědělsky využívána. Zajímavostí je chování divoké zvěře, která si na železnou oponu natolik zvykla, že ještě dnes nemigruje do míst, kde dříve železná opona procházela.

Lidem se i tak občas zadařilo přes hranice propašovat předmět, informaci či sebe samotné. Riziko bylo ovšem enormní, někdy dokonce představovalo ztrátu lidských životů.

Dnes je bývalá země nikoho propojena chráněnými územími v rámci soustavy Natura 2000, a umožňuje nám tak poznat život chřástala, bramborníčka, ťuhíka, bekasiny či vydry.

Hranice již nerozděluje, ale spojuje lidi, země a biotopy v Zelený pás Evropy. 

Varianta A  Obec: 4263 Windhaag bei Freistadt  Sraz: GREEN BELT CENTER, Marktplatz 11 

Varianta B  Obec: 4262 Leopoldschlag   Sraz: NATURA 2000 Grünes Band Europa Infozentrum des Naturschutzbundes OÖ, Marktplatz 2 

Chráněné území: EVL Maltsch  Délka: 1/2 dne  Doporučená výbava: pevné boty, platný cestovní pas  Cena:  dospělí € 10,00  děti € 5,00 skupiny na vyžádání  Nabídka je dostupná: květen až říjen 2015  

Rezervace a průvodce: Wolfgang Sollbergernat.2000infozentrum@gmx.at, +43(0)664 5143548