Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Foto: Zdenek Kubeš

Známé poutní místo Dobrá Voda u Nových Hradů, označovaná také jako "jihočeské Lurdy", se nachází na severním úpatí Novohradských hor v  místní části Dobrá Voda obce Horní Stropnice.

Poutní kostel byl postaven v barokním styl v letech 1708 až 1715. V roce 1718 následovalo pozlacení oltáře a v roce 1727 byly pořízeny do kostela varhany, které fungují v podstatě bez změn a úprav do dneška. Poslední velká oprava kostela proběhla v roce 1888 z iniciativy Filipiny Buquoy. 

Význam poutního místa v Dobré Vodě dokazuje především počet poutníků, kteří jej navštívili. Na začátku 20. stol. to dosáhl tento počet více 50 000 poutníků ve více jak 400 procesích. Podle knihy "rakouské poutní místa" Alfreda Hoppe (St. Norbertus Verlag, 1913) byla Dobrá Voda největším poutním místem německy mluvící části Budějovické a Plzeňské diecéze. Význam neměla pouze regionální, ale i nad regionální – poutníci sem mířili nejen z Čech, ale i z Rakouska, Moravy, Bavorska, Maďarska, Slovinska a Slovenska. Velký počet votivních dárků a osvědčení vztahujících se k darům, tuto skutečnost potvrzují. Slavný český spisovatel Zikmund Winter, se proto odvážil na počátku 20. Stol. nazvat Dobrou Vodu "jihočeskými Lurdami".

Po odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce a převzetí moci komunisty v roce 1948 toto místo ztratilo svůj dosavadní význam. Dobrá Voda byla díky železné oponě vysídlena, ke zboření kostela ovšem nedošlo, pouze byl zasypán léčivý pramen. Výrazná změna následovala po roce 1989, po pádu komunismu a otevření hranic, kdy toto místo znovu ožilo.