Řeka Malše

Hraniční řeka Malše skrývá mnoho přírodovědeckých zajímavostí. Ve vlhkých a zaplavovaných lukách hnízdí bekasina otavní a chřástal polní. Také tetřívek a ťuhýk obecný našli domov na Zeleném pásu Evropy, kudy Malše protéká. Malše po staletí sloužila k plavení dřeva a v jejím toku žije chráněná vydra a perlorodka říční.

Zachování této řeky a přilehlé nivy, včetně zde žijících druhů, je výzvou pro Green Belt Center. Již několik let se náš partner, informační centrum Natura 2000 Grünes Band Europa v Leopoldschlagu, angažuje v záchraně a zprostředkování této otevřené kulturní krajiny návštěvníkům.

Půda Zeleného pásu Evropy je pro společnou budoucnost a, umožní tak obezřetně vzniknout něčemu novému.