Poutní kostel Svatý Kámen

Svatý kámen a Panna Maria Sněžná

Název Svatý Kámen získalo poutní místo díky legendě vážící se k balvanu, na němž se údajně zjevila Panna Maria. Německý název Maria Schnee beim Stein odráží zasvěcení kostela Panně Marii Sněžné. (Heiligen Stein). Poutní místo se nachází 1,5 km jihovýchodně od Rychnova nad Malší a 4 km západně od hraničního přechodu s Rakouskem - Dolní Dvořiště / Wullowitz nedaleko od obce Leopoldschlag. 

Podle pověsti se na tomto místě okolo roku 1500 zjevila pastýřům Panna Maria, obklopená nebeskou září a doprovázená prozpěvujícími anděly. Ti prý také rozdělili velký kámen na dvě části, jež se od sebe neustále vzdalují. Až bude prostor mezi balvany tak velký, že jím projede vůz se senem, nastane konec světa.

Abatyše Kristina Pöperlová zbudovala roku 1653 jednoduchou kapli nad posvátným balvanem, jež však brzy přestala svojí velikostí vyhovovat návalu zbožných poutníků. Klarisky proto brzy přikročily ke stavbě poutního kostela, zasvěceného Panně Marii Sněžné. Stavba kostela se protáhla až do první poloviny 18. století, kdy bylo dokončeno západní průčelí s věží. Současně s budováním kostela byla zahájena i výstavba malého kláštera, přiléhajícího k východní straně chrámu. Klášter sestával ze tří ramen ambitu a prosté obytné jednopatrové budovy s celami.

V roce 1949 došlo k uzavření poutního místa a k jeho postupné devastaci jednotkami Pohraniční stráže. Mobiliář byl zcela zničen a v 70. letech byly zlikvidovány budovi kláštera. Teprve po roce 1989 se za podpory Rakouska a Německa přikročilo k rozsáhlé rekonstrukci poutního kostela a kaplí, v roce 1993 završené slavnostním vysvěcením všech objektů.