Vrchoviště Tanner Moor

Foto: Alexander Schneider

Vrchoviště Tanner Moor patří se svojí plochou 120 ha k největším vrchovištím Rakouska a zároveň se jedná o nejvýše položené rakouské vrchoviště.

Tanner Moor je zařazen do soustavy chráněných území v rámci soustavy Natura 2000. Nachází se poblíž obce Liebenau v severní části spodního Mühlviertelu v nadmořské výšce 930 m. Tanner Moor vznikl po poslední době ledové před asi 12 000 roky. Je napájen pouze dešťovou vodou a velkou část plochy vrchoviště (téměř 100 ha) pokrývají porosty borovice. Uprostřed jsou dva zalesněné skalnaté ostrovy.

Stromové patro borovic doplňují břízy a olše. V okrajových částech rostou smrky. Kromě toho lze nalézt v Tanner Moor typické vrchovištní rostliny, jako je vlochyně bahenní, různé druhy vřesů, ostřice bažinná nebo rašeliník.

Jediný lidský zásah v tomto území je v jižním okraji vrchoviště vodní nádrž Rubenerteich, která byla postavena pro potřeby plavení dřeva. Rubenerteich je napájen Tannerským potokem, který vytéká z vrchoviště Tanner Moor - a voda v něm je proto tmavě hnědě zbarvená.

Vrchovištěm prochází cca 6 kilometrů dlouhá naučná stezka.