Zelený pás Evropy

Více jak 40 let - až do roku 1989, rozdělovala železná opona východní a západní Evropu. Široký pás podél hranice byl v podstatě bez osídlení, vojensky hlídán a představoval prakticky nepřekonatelnou překážku. Díky tomu si mohla příroda v těchto opuštěných oblastech na chvilku odpočinout. Mnoho ohrožených druhů rostlin a živočichů zde našlo svůj domov. Příroda využila svou šanci a bývalá "země nikoho" se stala Zeleným pásem Evropy.

Patronem tohoto evropského projektu je Michail Gorbačov.

Poslední prezident Sovětského svazu Michail Gorbačov přišel se svou politikou "glasnosti" (otevřenosti) a "perestrojky" (přestavby), která znamenala změnu pro všechny země bývalého východního bloku. Podpořil tak pád železné opony. Dnes je patronem projektu European Green Belt. Myšlenka této nejdelší evropské sítě biotopů pro něj představuje symbol sbližování východu a západu.

Foto: Mag. Alexander Schneider
Foto: Mag. Alexander Schneider
Foto: Mag. Alexander Schneider