Green Belt Center

Rozsáhlá, neporušená a řídce osídlená krajina s unikátní faunou a flórou Zeleného pásu Evropy v severovýchodním Mühlviertelu u říčky Malše nabízí zajímavé šance k rozvoji přírodě blízké přeshraniční formě turismu.

Zelený pás Evropy (Green Belt Europe) se táhne v délce cca 12 500 km od Skandinávie až po východní Evropu. Představuje území, na kterém se díky neprostupnosti železné opony rozvinuly unikátní formy života.

Green Belt Center (GBC) ve Windhaagu u Freistadtu informuje od roku 2015 návštěvníky o Zeleném pásu Evropy, konkrétně o cennosti hraničního regionu jižní Čechy - Mühlviertel - Waldviertel. Jako informační místo a prostor pro setkávání je GBC důležitým výchozím místem a stavebním kamenem turismu v Mühlviertelu a evropském regionu Dunaj - Vltava.

Usilujeme o to:

 • stát se místem celoživotního vzdělávání
 • autenticky podat a převyprávět napínavé příběhy z pohraničí
 • umožnit návštěvníkům prožít výjimečnou přírodu a krajinu Zeleného pásu
 • aktivně se podílet na budoucnosti regionu
 • docílit přidané hodnoty centra díky měkkému turismu

Více jak 1000m2 užitkové plochy centra od května 2015 funguje jako 

 • odborně zpracovaná výstava na téma: 

  • příroda
  • historie
  • budoucnost

 • nadregionální návštěvnické informační centrum
 • Incomingová cestovní agentura - pro objednatelné turistické balíčky
 • Obchod s regionálními produkty
 • půjčovna turistického vybavení (kola atd.)
 • místo pro různé kulturní akce

Provozovatel a zřizovatel GBC ve Windhaagu u Freistadtu je Naturraum Grünes Band GmbH. Autorem projektu přestavby budovy GBC je architektonická kancelář Two in box z Ottensheimu. Regionální firmy byly důležitými dodavateli a partnery stavby.