Tisková zpráva

Green Belt Center

Návstěvnické informační centrum na Zeleném pásu Evropy

Zelený pás Evropy – hranice, která v průběhu studené války rozdělovala Evropu, nabízí vedle působivých životních příběhů a rozmanitých kultur zejména zážitek z jedinečné přírody. Do role “vstupní brány” k tomuto kulturněhistorickému pokladu se staví nově vybudované Green Belt Center ve Windhaagu u Freistadtu. Během rekordně rychlé přestavby, která trvala jen jeden rok, vzniklo z Mühlviertlerského lesního muzea (Mühviertler Waldhaus) nové moderní návštěvnické centrum regionu.

Green Belt Center na více jak 1000m2 nabízí prostory pro výstavy poskytující informace o přírodě, historii a budoucnosti Zeleného pásu. Moderní 16 metrů vysoká dřevěná přístavba doplňuje výstavní prostory bývalé windhaagské školy. Uvnitř moderně navrženého centra Vás výstava o Zeleném pásu Evropy zve k ponoření se do tohoto rozmanitého světa. Na jejím začátku stojí bývalá železná opona a příroda v její blízkosti. Přes hranice jednotlivých regionů potom výstava zavede návštěvníky ze subarktické tundry severní Evropy až k Černému moři. Středobodem výstavy je rakouská část Zeleného pásu v Mühlviertelu. V horním patře centra je k vidění speciálně navržená expozice o bohaté historii tohoto regionu, od prvních osadníků až po 20. Století. Poslední část výstavy představuje tzv. „pokoj budoucnosti“, který nabízí pohled na „svět zítřka“.  Součástí konceptu centra je expozice v českém, německém i anglickém jazyce. Návštěvnické centrum rozvíjí udržitelný cestovní ruch napříč hranicemi, přičemž je kladen důraz na rovnocennou komunikaci mezi návštěvníky a partnery centra.

Evropská dimenze

Od subpolárního klima až po subtropické – od Severního až k Černému moři se táhne podél státní hranice 24 státu 12 800 km dlouhý Zelený pás. „Zelený pás Evropy se rozprostírá především na území zemí bývalého východního bloku.“ vysvětluje kurátor přírodovědné části výstavy Thomas Hackl a předseda Hornorakouského svazu ochrany přírody Josef Limberger doplňuje: „Tyto prostory vznikly v souvislosti se železnou oponou, kdy došlo nezáměrně ke vzniku klidových zón právě pro přírodu.“  Některé druhy jako kočka divoká, rys či los potřebují pro svůj život koridory. Díky strukturám jako je Zelený pás Evropy mohou tyto druhy přežívat i v hustě obydlených oblastech jako je střední Evropa. „Po desetiletích, kdy lidstvo investovalo jen do černých koridorů jako jsou dálnice, nastal nyní čas investovat do těch zelených.“ Vyzýval inciátor Zeleného pásu Evropy Kai Frobel při otevření Green Belt Centra.

„Skalní kino a džunglový pokoj“ nabízejí dobrodružství

Aby bylo možné zažít přírodu kdysi nepropustné hranice co nejautentičtěji, nabízí Green Belt Center různé vzdělávací programy pro veřejnost. Program „Divoké speciality ze Zeleného pásu Evropy“ nabízí, během krátké přeshraniční výpravy, možnost objevit svět chutných, divoce rostoucích bylin.  Účastníci programu se naučí, jak je poznat a jak je připravovat v kuchyni. Ani chutě nejmenších nepřijdou zkrátka – během výletu s průvodcem si děti vyzkouší nejen postavit domečky pro malé skřítky a víly, ale také připravit z divokých květin „trpasličí menu“. 

Skutečné dobrodružství pro starší děti představuje program „Skalní kino a džunglový pokoj“. Cestou podél Malše dostane zvídavá mládež příležitost prozkoumat mechové skály, ochutnat pálivé kopřivy a poslechnout si zajímavé příběhy o Zeleném pásu Evropy.

S programem „Kemp na hranici“ umožňuje Green Belt Center zažít divokou a romantickou krajinu podél bývalé železné opony a daleko od starostí všedního dne načerpat nové síly.

Centrum jako „kniha historie“

Moderně vybudované centrum nenabízí prostor jen pro přírodu Zeleného pásu, ale také poskytuje příležitost nahlédnout do historie železné opony na rakousko-české hranici. Výstava „Od ostnatého drátu k Zelenému pásu Evropy“ má za cíl ukázat zejména mladším generacím, jaká byla železná opona a země nikoho. Tomu napomáhají prezentované příběhy a osudy lidí žijících podél hranice. Program „Zmizelé obce“ se zaměřuje na zaniklou obec Cetviny/Zetwing. Účastníci se vydají po stopách tajuplné historie a především po stopách lidí, kteří před 60 lety museli opustit svůj domov. Právě zde mají návštěvníci možnost objevovat stopy těchto pohnutých časů a zároveň tyto časy také částečně prožít.

„Checkpointy“ podél železné opony

Green Belt Center zve své návštěvníky, aby kromě výstavy v budově centra prozkoumali také historické zajímavosti v jeho bezprostřední blízkosti. Dvanáct vybraných "Checkpoitů“, mimo jiné Tesařův dům nebo kovárna "Hofwieshammer", nabízí zainteresovaným návštěvníkům zvláštní náhled do vlastní historie podél Zeleného pásu. Kromě toho si lze pronajmout konferenční prostory Green Belt Centra pro různé oslavy, semináře, prezentace a společenské akce.

Místo vzdělávání

Vytvořit vzdělávací centrum, poskytnout přístup k ochraně přírody na Zelném pásu Evropy a převyprávět dojemné příběhy z něj – na to vše se zaměřuje Green Belt Center. Projekt Green Belt Centra byl financován z prostředků země Horní Rakousko a EU.

Otevírací doba: 3. května až 31 října 2015, úterý až neděle,  10-18 hod.

Všechny vzdělávací programy pro veřejnost a bližší informace najdete zde: www.greenbeltcenter.eu.

Naturraum Grünes Band GmbH