Sofiina volba po česku

Mimořádná výstava: 3. června 2016, vernisáž 20:00 hod. - 22. července 2016

Výstava o osudech židovských teenagerů, kteří uprchli v roce 1939 z Protektorátu Čechy a Morava do Skandinávie.

Kromě vysoce ceněných dětských transportů "britského Schindlera" Nicholase Wintona, došlo během druhé světové války i k dalším záchraným akcím - např. 80 židovských teenagerů do Dánska a Švédska. Roky se zabýval tým historiků příběhem novinářky Judity Matyášové a dal dohromady 30 z 80 těchto židovských teenagerů (dnes více jak 90. letých, žijících v Evropě, Israeli, Americe). Výstava doplněná mnoha fotografiemi zachycuje jejich vzpomínky a zážitky. K projektu byla vydána i kniha (Přátelství navzdory Hitlerovi, Mladá fronta, 2013) a na podzim roku 2015 byl tento příběh zfilmován.

Judita Matyášová je absolventkou Akademie literatury Josefa Škvoreckého. Je spoluautorkou projektu "Cestování s Franzem Kafkou" (s fotografem Janem Jindrou), publikace jež zveřejňuje 70 reportáží o navštívených místech, které Kafka navštívil. Projekt "Sofiina volba po česku" ji pravidelně prezentuje v prezentacích / přednáškách, nejnověji například v památníku obětem holocaustu Yad Vashem Jerusalem, Židovském muzeu ve Stockholmu nebo Anglo-American University v Praze.

Vernisáž 3. červen 2016 20:00

Ing. Martin Krafl - Ředitel České centrum Vídeň
Erich Traxler - Starosta Městyse Windhaag bei Freistadt
Christoph Lettner - Ředitel společnosti Naturraum Grünes Band Gmb