Vzpomínky na "drinnen"

1. ze série veřejných čtení "Literatura na Zeleném pásu"

Čtení s Mag. Agnes Eidenberger a Robertem Traxlerem

hudební dorprovod: Duo Fleischanderl & Tröbinger

20. října 2016 19:30
Green Belt Center

"drinenn" (uvnitř) je lidový název pro oblast okolo Malont, severně od současné hranice s Čechami.

O vzpomínkách z dětství, událostech každodenního života a zážitcích místních obyvatel tohoto regionu oblasti existuje řada záznamů a publikací.

Romana Gillesberger a Robert Traxler budou předčítat o dětských přátelstvích, o složitém vztahu mezi německým a českým obyvatelstvem, o připojení Sudet k Německé říši a o situaci po skončení 2. světové války ...