Starostové ze SMO Pomalší navštívili Green Belt Center ve Windhaagu

Dobrá spolupráce a komunikace z očí do očí s jihočeskými partnery představuje pro starostu Windhaagu  - E. Traxlera základní bázi pro další aktivity do budoucna.
Delegace starostů a dalších zástupců ze sousedního SMO Pomalší navštívili windhaagské Green Belt Center, aby si udělali představu o tomto regionálním projektu.
Starosta obce Ledopoldschlag Hubert Koller poskytl účastníkům informace o turistických aktivitách v regionu Freistadt a o aktivitách sdružení „Dovolená na statku“ – Urlaub am Bauernhof.Jednatel společnosti provozující Green Belt Center – Ch. Lettner prezentoval tento projekt a pracovní skupinu ARGE Grünes Band Europa.
Na závěr bylo účastníkům ukázáno několik dalších výsledků úspěšného komunitního vývoje obce Windhaag a diskutovalo se zejména o problematice, jako je odliv obyvatel z příhraničí, architektura, zajištění odpovídající kvality života v marginálních oblastech.
Díky společně připravenému interregovému projektu „Grenzenlos Radfahren am Grünen Band Europa“ bude tato spolupráce od ledna 2017 dále rozšiřována.