Zemský radní Hiegelsberger v GBC

Zemský radní Max Hiegelsberger a poslankyně hornorakouského zemského sněmu Gabriele Lackner Strauß navštívili 26. dubna 2016 Green Belt Center, aby získali představu o celkové činnosti tohoto návštěvnického informačního centra na Zeleném pásu Evropy. Delegaci přivítal starosta Windhaagu. Erich Traxler, býv. místostarosta Heinrich Gräser, ekonomická rádní Maria Jachs, Alfred Klepatsch, tajemník Josef Steininger, Silvia König a Wilhelm Kregl. Po přivítání a představení celého projektu, na jehož konci stojí Green Belt Center, následovala prohlídka centra. Green Belt Center se stal důležitým motorem v rozvoji příhraniční oblasti a je známý daleko za hranicemi. Zemský radní Max Hiegelsberger byl nadšen místními iniciativami zabývajícími se rozvojem tohoto pohraničního regionu a možnostmi centra.