Naturschutzbund OÖ

Spolek ochránců přírody Horního Rakouska

Spolek rakouských ochránců přírody se ve veřejném zájmu zasazuje o zachování přírody jako o základní složky života pro lidstvo, zvířata a rostliny. Jeho aktivity (I přeshraniční) přispívají k ochraně druhů a biotopů a ke zvýšení povědomí o důležitosti jejich posílení a dále hledá možnosti jak taková místa využívat a chránit.

Hornorakouský spolek ochránců přírody provozuje informační centrum Natura 2000 Infozentrum Grünes Band v městysu Leopoldschlag.