Od Malše do země nikoho

Hraniční zóna mezi tehdejším Československem a Rakouskem byla dlouho označovaná jako "železná opona". Oddělovala komunismus od demokracie, východ od západu, dva národy, které vždy v historii žily ve spojení.

"Železná opona" a agresivní vojenská kontrola znemožňovaly překročení hranice. Ovšem pro rostliny a ptáky zůstala průchodná. Mnoho druhů zvířat a rostlin se mohlo v této zóně rozvíjet, a to i díky tomu, že nebyla prakticky zemědělsky využívána. Zajímavostí je chování divoké zvěře, která si na železnou oponu natolik zvykla, že ještě dnes nemigruje do míst, kde dříve byla...

Lidem se i tak občas zadařilo přes hranice propašovat předmět, informaci či sebe samotné. Riziko bylo ovšem enormní, někdy dokonce představovalo ztrátu lidských životů.

Dnes je bývalá země nikoho propojena chráněnými územími v rámci soustavy Natura 2000 a umožňuje nám tak poznat život chřástala, bramborníčka, ťuhíka, bekasiny či vydry.

Hranice již nerozděluje, ale spojuje lidi, země a biotopy v "Zelený pás Evropy".

Varianta A Obec: 4263 Windhaag bei Freistadt Sraz: GREEN BELT CENTER, Marktplatz 11

Varianta B Obec: 4262 Leopoldschlag Sraz: NATURA 2000 Grünes Band Europa Infozentrum des Naturschutzbundes OÖ, Marktplatz 2

Chráněné území: EVL Maltsch Délka: 1/2 dne Doporučená výbava: pevné boty, platný cestovní pas Cena: dospělí € 10.- děti € 5.- skupiny na vyžádání Nabídka je dostupná: květen až říjen 2015 Rezervace a průvodce: Wolfgang Sollberger, nat.2000infozentrum@gmx.at, +43(0)664 5143548