Vodní buvoli na Zeleném pásu Evropy

Údržba krajiny v Evropsky významné lokalitě Maltsch

Při této exkurzi týkající se podmáčených luk Zeleného pásu Evropy zažijeme v evropsky významné lokalitě Maltsch setkání s impozantními vodními buvoly.

Vlhké louky, jako ty zde na Malši, jsou již po staletí součástí středoevropské krajiny. Těžko se obhospodařují, ovšem jsou domovem pro mnoho výjimečných a vzácných druhů rostlin a živočichů a proto si zaslouží ochranu. K údržbě (managementu) těchto ploch jsou v Evropsky významné lokalitě Maltsch chování evropští vodní buvoli. Svým přirozeným chováním (pastvou, pohybem) vytvářejí buvoli na podmáčených loukách jedinečné biotopy životodárné pro nejrůznější obojživelníky a plazy. I jejich trus představuje vhodné životní prostředí pro mnoho druhů brouků a hmyzu, které slouží jako potrava ptákům a netopýrům.

Obec: 4262 Leopoldschlag
Sraz: Infocentrum NATURA 2000 Grünes Band Europa Infozentrum des Naturschutzbundes OÖ, Marktplatz 2
Chráněné území: EVL Maltsch Délka: 1/2 dne Doporučená výbava: pevné boty, platný cestovní pas
Cena: dospělí € 10.- děti € 5.- skupiny na vyžádání Nabídka je dostupná: květen až říjen 2017 
Rezervace a průvodce: Wolfgang Sollberger, nat.2000infozentrum@gmx.at, +43(0)664 5143548