Budoucnost

Program je určen pro žáky středních škol

Obsah:
Život na plný plyn: Vánoce na Maledivách, rychlá auta, moderní oblečení - křivka hospodářského růstu musí nepřetržitě stoupat. 

Plocha naší planety je omezena a jen její část je biologicky produktivní. Denně dochází v Rakousku i v Česku k úbytku 20ti hektarů biologicky produktivních ploch (lesy, louky, pole).  Spotřeba energií a nerostných surovin se neustále zvyšuje.  V globálním měřítku vypadá situace podobně. Může to trvat věčně? S programem BUDOUCNOST jsou účastnící provázeni se zaměřením na dnešní symboly společenského postavení.  Jasný pohled na základní potřeby umožňuje odpověď na základní otázku: "Co mi skutečně dělá radost?" Z tohoto pohledu se podíváme do budoucnosti. 

Při putování podél hranice účastnící poznají historické stopy kdysi tíživé reality. U skulptury Wetterschuttle, která názorně prezentuje udržitelnost, budou diskutovány témata jako energie vs. překonávání politických hranic.  

Program: Dialogová prohlídka Green Belt Center (50min) + Outdoorprogram (100min) + Pauza (30min)
Didaktika: Sokratický rozhovor (vhodnými otázkami jsou mladí lidé motivováni pochopit dané téma), skupinová práce
Metodika: pracovní listy, obrazový materiál (je zahrnuto v ceně)
Sraz: GREEN BELT CENTER, Marktplatz 11
Obec: 4263 Windhaag bei Freistadt
Délka: 3-3,5 h
Výbava: pevné boty, pláštěnka, svačina
Upozornění: Jedná se o přeshraniční program - nutný platný cestovní pas všech účastníků
Cena programu: 12 € (včetně vstupného do GREEN BELT CENTER)
Nabídka je dostupná: kveten až říjen 2015
Přihlášky na: 
Silvia König
+43 (0)7943/61383
s.koenig@greenbeltcenter.eu 

Foto: Alexander Schneider
Foto: Kurt Hörbst
Foto: Alexander Schneider