Energie

Vhodné pro studenty a dospělé

Odkud pochází síla, které nám umožnuje žít v relativním blahobytu? Na záčátku programu čeká účastníky seznámení s energetickou situací v domácnostech na venkově před stopadesáti lety, kdy slunce představovla jediný zdroj energie. Stále je zdrojem energie pro rostliny a významně ovlivňuje ráz počasí. Díky fosilním palům započala průmyslová revoluce. Jedním z kritérií byla tehdy produkce. Proč se dnes hovoří o energetické změně? Co je na dosavadním směru energetiky špatně? Můžeme to změnit? 

V programu ENERGIE očekává účastníky dialogová prohlídka věnovaná zdrojům našeho blahobytu v kontextu s jejich stinnými stránkami. Na tuto část navazuje prezentace potenciálů obnovitelných zdrojů energií. Společně si položíme otázku, jak může vypadat udržitelné využívání energií a jak se na jejich udržitelném využití můžeme podílet i my sami.

Součástí programu je také návštěva větrného parku Spörbichl s konkrétní hmatatelnou ukázkou získávání energie z obnovitelných zdrojů. Program končí u skulptury Wetterschutle, která symbolizuje udržitelnost. Zde budou shrnuty všechny nově nabyté poznatky.

Program: Dialogová prohlídka Green Belt Center (90min) + Outdoorprogram (60min) + Pauza (30min)
Didaktika: Sokratický rozhovor (vhodnými otázkami jsou mladí lidé motivováni pochopit dané téma), skupinová práce
Metodika: pracovní listy (je zahrnuto v ceně)
Sraz: GREEN BELT CENTER, Marktplatz 11
Obec: 4263 Windhaag bei Freistadt
Délka: 3-3,5 h
Cena programu: 12,00 € (včetně vstupného do GREEN BELT CENTER)
Nabídka je dostupná: květen až říjen 2015
Přihlášky na:
Silvia König
+43 (0)7943/61383
s.koenig@greenbeltcenter.eu