Od ostnatého drátu k Zelenému pásu Evropy

Pramen: Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt
Zážitek historie I - od ostnatého drátu k Zelenému pásu Evropy
Vhodné pro žáky 5. - 9. třídy základních škol a studenty středních škol

Obsah:
Region mezi Rakouskem a dnešním Českem má dlouhou a složitou historii. Mladí lidé budou mít možnost poznat, díky názorné prohlídce Green Belt Centra s průvodcem, jak se tento region vyvíjel.  Hlavní bod programu představuje historie druhé poloviny 20. století, kdy byla tato oblast nepřekonatelnou hranicí - tzv. železnou oponou. Účastníci budou mít možnost poznat stopy této hranice přímo v terénu. Vše bude doprovázeno lokálními příběhy a vzpomínkami vztahující se k želené oponě, které budou podávány napínavou a atraktivní formou. Uprostřed bývalé železné opony poznáte, jak úzce spolu může souviset politický vývoj a vznik nových biotopů. Zelený pás Evropy není jen pozoruhodným ekologickým fenoménem, ale také důležitým dokumentem vnímavé a smysluplné spolupráce.

Program: Dialogová prohlídka Green Belt Center (50min) + Outdoorprogram (100min) + Pauza (30min)
Didaktika: Sokratický rozhovor (vhodnými otázkami jsou mladí lidé motivováni pochopit dané téma), skupinová práce
Metodika: pracovní listy, obrazový materiál (je zahrnuto v ceně)
Sraz: GREEN BELT CENTER, Marktplatz 11
Obec: 4263 Windhaag bei Freistadt
Délka: 3-3,5 h
Výbava: pevné boty, pláštěnka, svačina
Upozornění: Jedná se o přeshraniční program - nutný platný cestovní pas všech účastníků
Cena programu: 11 € (včetně vstupného do GREEN BELT CENTER)
Nabídka je dostupná: květen až říjen 2015
Přihlášky na: Silvia König
+43 (0)7943/61383
s.koenig@greenbeltcenter.eu 

Foto: Hubert Roiss
Foto: Kurt Hörbst
Foto: Kurt Hörbst