Skalní kino a džunglový pokoj

Dobrodružství s bylinkami na Zeleném pásu Evropy 

Podél řeky Malše poznáme velmi odlišné druhy krajiny. Ve skalním kině budeme obdivovat unikátní skalní formace porostlé mechem a vychutnáme si výhledy na Malši. V džunglovém pokoji si vyzkoušíme naši odvahu při pojídání kopřiv. Cestou budeme sbírat lesní a luční byliny, ze kterých v závěru naší výpravy připravíme chutné občerstvení. 

Z Green Belt Centra pojedeme autobusem do Mairspindtu. Dorazíme k řece Malši, která tvoří hranici mezi Českou a Rakouskou republikou a je součástí Evropsky významné lokality Maltsch a Horní Malše. Současně staneme uprostřed Zelného pásu Evropy, který prochází napříč Evropou z Finska až k Černému moři. Dále budeme pokračovat přec "Steinerne Brücke" do Čech, do oblasti které byla pro mnoho let pro většinu lidí nepřístupná. 

Při naší výpravě podél řeky Malše poznáme různé druhy krajin, projdeme džunglovým pokojem, skalními věžemi, lučním pokojem až k říční terase. Pozorujíc a naslouchajíc se ponoříme do této bujné přírody, ve které můžeme naleznout mnoho divoce rostoucích jedlých bylinek. Tyto bylinky si ukážeme a ochutnáme je. Kromě toho si vyrobíme zelené koruny a vizitky z přírodních materiálů. Hravou formou se naučíme poznávat kvetoucí rostliny, které rostou všude kolem nás.

Obec: AT 4263 Windhaag/Freistadt (Bezirk Freistadt)
Sraz: GREEN BELT CENTER, Markt 11
Chráněné území: Evropsky významná lokalita Maltsch
Trasa: z Mairspindtu přes Hammern do Cetvin
Délka trvání: 1/2 dne (3 hodiny)
Cena: 10 € (+ 2 € občerstvení)
Cílová skupina: žáci od 3. tříd a středoškolští studenti
Max. velikost skupiny: 15 účastníků (min. počet 8 účastníků)
Potřebná výbava: dobrá obuv, dlouhé kalhoty, pitná voda, ochrana proti slunci, pláštěnka
Objednávky na: www.naturschauspiel.at

Termíny:

  • Sobota 13.5. 9-12h
  • Neděle 18.6. 9-12h
  • Sobota 8.7. 9-12h
  • Úterý 29.8. 9-12h
  • Sobota 16.9. 9-12h

Průvodce: Karin Theresa Öhlinger

Das ist ein NATURSCHAUSPIEL